314/15 Lưu Hữu Phước, Phường 15,, Quận 8, Tp. HCM

Bàn ghế trà sữa

0934 024 142