314/15 Lưu Hữu Phước, Phường 15,, Quận 8, Tp. HCM

Bộ bàn ghế nhà hàng

0934 024 142