314/15 Lưu Hữu Phước, Phường 15,, Quận 8, Tp. HCM

Ghế nhà hàng

Ghế gỗ nhà hàng – ghế cổ điển
Giảm 11%
Ghế gỗ nhà hàng – ghế cổ điển

MSP: GNH-AK10

1.850.000 đ 1.650.000 đ

MUA
Ghế gỗ nhà hàng
Giảm 6%
Ghế gỗ nhà hàng

MSP: GNH-AK09

800.000 đ 750.000 đ

MUA
Ghế gỗ phòng ăn
Giảm 18%
Ghế gỗ phòng ăn

MSP: GNH-AK08

850.000 đ 700.000 đ

MUA
Ghế gỗ nhà hàng, quán ăn 5 nan đứng
Giảm 11%
Ghế gỗ nhà hàng, quán ăn 5 nan đứng

MSP: GNH-AK07

950.000 đ 850.000 đ

MUA
Ghế nhà hàng gỗ – ghế 9 nan
Giảm 12%
Ghế nhà hàng gỗ – ghế 9 nan

MSP: GNH-AK06

850.000 đ 750.000 đ

MUA
Ghế gỗ phòng ăn
Giảm 11%
Ghế gỗ phòng ăn

MSP: GNH-AK05

950.000 đ 850.000 đ

MUA
Ghế gỗ phòng ăn 2 nan
Giảm 18%
Ghế gỗ phòng ăn 2 nan

MSP: GNH-AK04

980.000 đ 800.000 đ

MUA
Ghế gỗ sồi 3 song mặt gỗ – ghế gỗ nhà hàng
Giảm 11%
Ghế gỗ sồi ba song mặt nệm
Giảm 13%
Ghế gỗ sồi ba song mặt nệm

MSP: GNH-AK02

980.000 đ 850.000 đ

MUA
Ghế gỗ sồi xuất khẩu
Giảm 11%
Ghế gỗ sồi xuất khẩu

MSP: GNH-AK01

950.000 đ 850.000 đ

MUA
0934 024 142